Kamer en Raadsvragen
Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamer en Raadsvragen die Frankhuis & Twistvliet hebben gesteld.
24-9-2020
Door Peter Kamp
Flexwoningen
Nederland kent een groot gebrek aan woningen, om dit vlot te trekken zijn er heel veel initiatieven van prachtige bedrijven in Nederland.....
31-10-2020
Door Peter Kamp
UWV
Het UWV ging in hoger beroep nadat zij het niet eens waren met een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, echter gaven geen gronden aan.....
21-1-2021
Bergen op Zoom
Verordening WMO
Fractieleider Hans Peter Verroen van het CDA heeft met onderstaande verwoording en met unanieme stemmen de verordening WMO 2021 ter .....
05-12-2020
Door Peter Kamp
Loket Noodstop!
Je zult maar door omstandigheden buiten het systeem raken door verschillende oorzaken. Vervolgens je post niet meer openmaken en niemand.....

Welkom terug