Werkwijzers en uitgaven
Onze werkwijzers en uitgaven maken wij aan de hand van onze lopende procedures en sociale vraagstukken. De werkwijzers en uitgaven, stellen wij o.a. ter beschikking aan de vaste Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tandeloos
Een van onze cliënten had een klikgebit nodig, zijn tandarts heeft geen contract met de betrokken zorgverzekeraar dus volgde er een rekening van bijna 800 euro.....
Lees meer
Individuele Inkomenstoeslag
Op 8 juli 2019 besloot de gemeente Zwolle met instemming van de gemeenteraad dat de individuele inkomenstoeslag voor alleenstaande ouders wel.....
Lees meer
Onschuldig in de schulden
Op 2 januari 2019 heeft mijn vriendin zich ingeschreven op mijn adres. We stonden die morgen aan de balie van het stadskantoor in Zwolle, helaas, hier moest.....
Lees meer
verrekenen inkomsten
Inkomsten uit voorliggende voorziening verrekenen met de bijstandsuitkering, uitkering Participatiewet. Gemeenten vinden het ingewikkeld en er gaat dan.....
Lees meer
Passend Maatwerk
Het kabinet beoogt een inclusieve samenleving, waarbij mensen zoveel mogelijk meedoen in betaald werk, en als dat (nog) niet mogelijk is via andere vormen.....
Lees meer
De kunst van het verrekenen
De afgelopen jaren is er veel te doen om inkomsten verrekenen met de bijstandsuitkering, moeilijk, ingewikkeld, complex zijn veelgehoorde reacties. Het .....
Lees meer
Internetconsultatie
Naast de inkomstenverrekening en de bepaling van het recht hebben op bijstand volgt uit artikel 17 inlichtingenplicht en artikel 18 afstemming van de.....
Lees meer
Wetsvoorstel VGI
Er is dus bij de overheid sprake van angst om vernieuwing door te voeren. Die angst kan nu plaats maken voor de noodzaak een nieuw stelsel op te tuigen te beginnen.....
Lees meer
Staat der Nederlanden
De brief aan de kamer van staatssecretaris Tamara Van Ark, voortgang simpel switchen in de participatie keten en het evaluatierapport Participatiewet.....
Lees meer

De werkwijzers, naslagwerken en rapportages zijn in zowel hoge als lage resolutie verkrijgbaar, mocht u belangstelling hebben kunt u deze bij ons bestellen.

  • TANDELOOS
  • INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
  • ONSCHULDIG IN DE SCHULDEN
  • VERREKENEN INKOMSTEN UITKERING PARTICIPATIEWET
  • PASSEND MAATWERK
  • DE KUNST VAN HET VERREKENEN
  • INITIATIEFWET VERGROTEN BESLISSINGSRUIMTE GEMEENTEN BIJ TERUGVORDERING BIJSTAND
  • WETSVOORSTEL VOORWAARLIJK GARANTIE INKOMEN
  • STAAT DER NEDERLANDEN

De werkwijzers, naslagwerken en rapportages zijn tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Durfhuis

Bestel hier je werkwijzer

Welkom terug