Onschuldig in de schulden; hoe kan dát gebeuren?
De Participatiewet is bedoeld als vangnet. Maar de regels zijn zo ingewikkeld dat je zomaar in de schulden kunt komen. Mensen in de bijstand gaan van loket naar loket, vaak met de handen in het haar. Wat gaat er mis als je hbo moet hebben gedaan om een formulier in te kunnen vullen? En is er een oplossing?
Lees meer
Participatiewet – inkomen schatten mag niet, gemeente Tilburg wil het toch
Alle Tilburgers in de Participatiewet (bijstand) zijn middels een brief op de hoogte gesteld van een nieuwe werkwijze die Werk & Inkomen (sociale dienst) standaard zal gaan hanteren. Een werkwijze die zij al eerder in individuele gevallen toepaste.
Lees meer
SROI steeds meer verzamelnaam
“Het opnemen van een Social Return on Investment (SROI) verplichting bij een aanbesteding was in mijn beleving bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegenwoordig lijkt SROI echter steeds meer een verzamelnaam te zijn om mensen aan een baan te helpen. Daarbij kan het gaan om schoolverlaters
Lees meer
Experiment bijstand kan mensen op kosten jagen
Peter Kamp is financieel en juridisch adviseur bij Frankhuis & Twistvliet. Hij hekelt de slechte informatieverstrekking over bijverdienen in de bijstand van de Amsterdamse sociale dienst (WPI). Tekst Marcel Schor. Bijstandsgerechtigden die meedoen met het Amsterdamse experiment met de bijstand krijgen een stimuleringspremie van maximaal
Lees meer
Tandeloos!’: ‘Mondzorg kan in basisverzekering voor € 10 extra premie
Een groeiende groep burgers heeft geen geld voor minimale tandzorg. Peter Kamp, auteur van ‘Tandeloos!’, betoogt dat mondzorg via de basisverzekering best betaalbaar is. ‘Ook al ga je uit van € 2 miljard extra voor mondzorg in de basisverzekering, dan komt dat neer op € 150 per verzekerde per jaar.’
Lees meer
Voor schuldhulp moet je bij de gemeente zijn, maar volgens jurist Peter Kamp worden schuldenaren daar vaak niet beter van.
Gemeenten zijn bij wet verplicht een helpende hand uit te steken als iemand verdrinkt in de geldzorgen, maar in de praktijk duwen ze diegene juist verder kopje onder. Dat ervaart de Zwolse jurist Peter Kamp. Namens adviesbureau Frankhuis­ & Twistvliet
Lees meer
Experiment bijstand kan mensen op kosten jagen
Peter Kamp is financieel en juridisch adviseur bij Frankhuis & Twistvliet. Hij hekelt de slechte informatieverstrekking over bijverdienen in de bijstand van de Amsterdamse sociale dienst (WPI). Tekst Marcel Schor. Bijstandsgerechtigden die meedoen met het Amsterdamse experiment met de bijstand krijgen een stimuleringspremie van maximaal
Lees meer
Problemen bij computersysteem dat uitkeringen regelt: 'Gaat al twee jaar fout
Het computersysteem Socrates, dat de vier grote steden gebruiken om uitkeringen te berekenen, laat steken vallen waardoor uitkeringsgerechtigden tekortgedaan kunnen worden. Dat erkent de gemeente Amsterdam in een reactie op aantijgingen van de Bijstandsbond, een organisatie die de belangen
Lees meer
Frankhuis en Twistvliet (Dhr. P. Kamp) bij: Wet eerlijker inkomen
Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw
Lees meer
Uitkeringsgerechtigden benadeeld door fout in computersysteem
Het computersysteem Socrates dat door de vier grote Steden in Nederland wordt gebruikt voor het berekenen van uitkeringen bevat fouten. Door de fouten kunnen uitkeringsgerechtigden tekort worden gedaan.
Lees meer
Stellen in de bijstand die scheiden moeten vaak onterecht toeslagen terugbetalen
Door een kronkel in de wet pakken scheidingen voor mensen in de bijstand extra slecht uit. Als een stel met een bijstandsuitkering uit elkaar gaat, moeten zij vaak onterecht tot honderden of zelfs duizenden euro's toeslagen terugbetalen aan de Belastingdienst.
Lees meer
De ‘boodschappenaffaire’ lijkt geen grote verliezers te kennen. Maar: ‘Het is een zwabberbeleid’
Ze leefde van de bijstand, en kreeg boodschappen van haar moeder. Dat kwam een vrouw uit Wijdemeren op ruim 7.000 euro boete te staan. De rechter heeft daar nu heel wat van af gedaan. Maar niet iedereen is tevreden. Boodschappen moeten nog steeds worden.....
Lees meer
Vermorzeld in de raderen van de Belastingdienst
De kinderopvangtoeslag is maar een voorbeeld van hoe de Belastingdienst sommige mensen de financiële afgrond induwt. 25 (ex-)schuldenaren vertelden de Volkskrant over hun ervaringen met valse beschuldigingen en meedogenloze vorderingen.
Lees meer

Welkom terug