Loket noodstop!
Je zult maar door omstandigheden buiten het systeem raken door verschillende oorzaken. Vervolgens je post niet meer openmaken en niemand in je omgeving die het doorheeft, dat er iets aan de hand is.

e zult maar door omstandigheden buiten het systeem raken door verschillende oorzaken. Vervolgens je post niet meer openmaken en niemand in je omgeving die het doorheeft, dat er iets aan de hand is.

De gevolgen zijn niet te overzien. De automatisering drift van verschillende uitvoeringsinstanties draagt er ook niet aan bij, de ambtshalve vaststellingen.

Door omstandigheden in 2000 failliet verklaard en de curator neemt alles op zich je bent tenslotte vanaf dat moment niet meer handelingsbevoegd. En vanaf 2012 gaat het pas echt mis.

De huur en zorgtoeslag wordt bij voorschot uitgekeerd, het maximale en ook volledig terecht wegens het niet hebben van enige inkomsten. Er wordt vervolgens ook geen aangifte inkomstenbelasting premie volksverzekeringen gedaan. Dat dit rechtsgevolgen heeft blijkt vele jaren later.

Kijkende op de site van de belastingdienst staat er bij het jaar 2015 de volgende opmerking “U hoeft geen aangifte te doen”. Er wordt dus niet vermeldt dat dit rechtsgevolgen heeft voor de toeslagen.

U hoeft geen aangifte te doen

In de jaren vanaf in ieder geval 2012 tot heden wordt er dus geen IB aangiften gedaan. De belastingdienst keert ambtshalve ieder jaar de toeslagen uit. Tot medio 2016 de zorgtoeslag ineens stopt na 3 maanden, hoe of wat en waarom en wie dit heeft gedaan is de Belastingdienst afdeling toeslagen geheel onbekend. De huurtoeslag liep in dat jaar nog gewoon door, maar stopte ook eind 2016. De definitieve toekenning van toeslagen 2016 is tevens ambtshalve toegekend. Op welke gronden en gegevens blijft de vraag. De belastingdienst verstrekt de gevraagde gegevens van de ambtshalve vaststellingen vanaf 2012 niet.

Ook schijnt de onderneming die in 2000 failliet is gegaan weer actief te zijn. De belastingdienst vordert ambtshalve Omzetbelasting, ZVW en Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen. Dit voor een gedeelte van 2012 en 2013. De Kamer van Koophandel kan echter helemaal niks meer achterhalen over de onderneming.

Op basis van het niet hebben gedaan van IB aangifte over die jaren en de ambtshalve vaststelling van het inkomen (ook uit verondersteld ondernemen) vordert de Belastingdienst ambtshalve de verstrekte toeslagen over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 terug inclusief de OB, IH en ZVW. Een bedrag van ruim € 61.000,-. Dit allemaal ambtshalve vastgesteld. De computer dus.

Pas in november 2020 werd dit alles duidelijk bij de burger, wat voor gevolgen dit alles met zich meebracht. Het waren de afgelopen jaren 2018 en 2019 heftige tijden met mantelzorg verrichten voor zijn ouders, met het uiteindelijke overlijden van beide ouders in die periode.
Mentaal nog verder gesloopt raakte de burger januari 2020 ook nog eens zijn huurwoning kwijt. De deurwaarder stond ineens na 20 jaar op de stoep met een bevel tot huisuitzetting.
Het huurcontract stond niet op zijn naam, maar van de reeds in 2018 overleden vader. Het huurcontract vermelde wel de burger als hoofdbewoner. De vader stond enkel garant voor de huurbetalingen.

Na een periode van dak- en thuisloosheid werd er weer een woning gevonden, weliswaar in een andere gemeente, maar er kon een nieuwe start gemaakt worden. De huurtoeslag werd aangevraagd. De zorgtoeslag kon nog niet wegens het ontbreken van een zorgverzekering.

De toekenningsbeschikking van de huurtoeslag was binnen € 917,- zou er worden uitgekeerd over de laatste 3 maanden van 2020, De betaaldatum 20 november 2020. Er kwam echter niets. Enkele storneringen in de huurbetalingen waren een feit. De gemeente moest bijspringen en deed dat ook echter de liquiditeitsproblemen blijven.

Vanaf die periode is er meerdere malen (9 keer) op verschillende momenten contact geweest met de belastingdienst, mondjesmaat kwam er iedere keer weer een stukje informatie binnen. Telkens met de opmerkingen erbij, wij mogen eigenlijk geen advies geven en vertellen hoe je dit kunt vlottrekken. Bezwaar maken op de ambtshalve vastgesteld gegevens door de belastingdienst kan niet meer. Er werd eigenlijk direct verwezen naar de MSNP en WSNP.

Waren er al die jaren wel aangiften inkomstenbelasting gedaan, waren deze vorderingen er niet geweest en liep de huur en zorgtoeslag gewoon door, gezien er qua inkomen wel recht op is geweest. Er zou een streep door de gehele terugvorderingen gezet moeten worden, om de simpele reden dat de Belastingdienst ook een verwijt te maken is om openstaande posten terecht of onterecht, zolang door te laten lopen.

Zouden we in dit soort situaties er geen streep doorzetten, dan rest niets anders dan minsten 103 jaar vanaf heden de beslagvrije voet respecteren om de vorderingen af te lossen. Ook ontstaat er nu direct weer een grote kans op huisuitzetting wegens het niet ontvangen van toeslagen.

Daarnaast schijnt de Belastingdienst geen medewerking te verlenen aan WSNP als mensen geen IB aangiften hebben gedaan.

Maar hoe gaat de belastingdienst dan om met mensen met een duidelijke zorgbehoefte, die buiten het systeem zijn geraakt. Dat er in de periode van het onbekend zijn met er door de Belastingdienst niets gedaan kan worden, behalve dan het op tijd stopzetten van uitbetalen toeslagen, betekent toch niet dat wanneer het wel duidelijk is dat de burger in een zorgbehoefte zit er geen herstel kan plaatsvinden. Want anders zou deze categorie met zorgbehoefte levenslang krijgen van de Belastingdienst.

Waar is het Loket Noodstop?

Want dit is voor zowel de burger als de belastingdienst een ramp, verschillende afdelingen die gaan over de verschillende vorderingen HT, ZT, OB, IH en ZVW. Ook dienen er voor ieder onderwerp andere formulieren te worden ingevuld. Het formulier beslagvrije voet, formulier persoonlijke betalingsregeling, kwijtschelding en dan komt alles ook nog op verschillende afdelingen binnen, die niet met elkaar communiceren.

Doordat alles gewoon geautomatiseerd doorloopt komt de ene na de andere beschikking binnen. Allen met een bezwaarclausule eronder. Dit moet anders dachten wij, we kunnen moeilijk overal bezwaar op gaan maken en dat straks tig afdelingen hiermee bezig gaan.

Waar is het loket Noodstop?

Welkom terug