UWV stelt u start maar een civiele procedure.
Het UWV ging in hoger beroep nadat zij het niet eens waren met een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, echter gaven geen gronden aan waarom zij in hoger beroep gingen. De Centrale Raad van Beroep stuurt vervolgens de uitkeringsgerechtigde een brief met de mededeling dat het UWV in hoger beroep is gegaan en dat er juridische hulp ingeschakeld moet worden.

Het UWV ging in hoger beroep nadat zij het niet eens waren met een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, echter gaven geen gronden aan waarom zij in hoger beroep gingen. De Centrale Raad van Beroep stuurt vervolgens de uitkeringsgerechtigde een brief met de mededeling dat het UWV in hoger beroep is gegaan en dat er juridische hulp ingeschakeld moet worden.

Vervolgens belt de uitkeringsgerechtigde gemachtigde met het verzoek haar belangen te behartigen en zich te stellen als gemachtigde. Zo geschiede. Vanaf dat moment worden er kosten gemaakt door de uitkeringsgerechtigde.

Ondanks vele verzoeken vanaf de zijde van de CRvB om een beroepschrift verzocht het UWV telkens om verlenging van de termijn. Op het laatste moment na enkele maanden trok zij het hoger beroep in. De uitkeringsgerechtigde achterlatend met een factuur, die zij niet kan betalen.

Het UWV had de zaak al verloren bij de Rechtbank Amsterdam en jaagt bewust de uitkeringsgerechtigde op kosten, kosten die zij via een dure civiele procedure maar moest verhalen op het UWV.

Uiteraard is het verhaal uitgebreider.

Kamerleden Rene Peters en Chris van Dam beiden van het CDA hebben kamer vragen gesteld.

Kamervragen Rene Peters en Chris van Dam

Beantwoording op vragen van de leden Chris Van Dam en Rene Peters beiden CDA over het nodeloos procederen van overheidsinstanties door de Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker

Uiteindelijk kwam het UWV met een schikkingsvoorstel, gezien ook zij uiteindelijk, vonden dat het onder de beantwoording van Minister Sander Dekker viel en hier gehoor aan moesten geven.

Met deze uitspraak van de Minister kunt u dus nodeloos procederen van colleges, UWV en de Belastingdienst een halt mee aanzeggen.

Welkom terug