COACHING EN COACH
U zult begrijpen dat wij graag over een grote verscheidenheid aan coaches beschikken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze opdrachtgevers. Het doel blijft hetzelfde: de opdrachtgever moet nog meer vooruitgang kunnen boeken via coaching.

U zult begrijpen dat wij graag over een grote verscheidenheid aan coaches beschikken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze opdrachtgevers. Het doel blijft hetzelfde: de opdrachtgever moet nog meer vooruitgang kunnen boeken via coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet de “klik” er zijn.

De coaching is in de eerste plaats een procesmatige “reflectieve” begeleiding. Aan de hand van periodieke gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig.

Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise.

DE COACH

COACHING

Ondersteunen van de opdrachtgever met een coach vanuit Frankhuis Twistvliet gebeurt in principe:

Welkom terug