Onze casussen
Hier een aantal casussen die wij gevoerd hebben

Gemeente vordert onterechte belasting teruggave. Verrekenbaar verlies uit werk en wonen en / of verrekenbaar verlies uit onderneming. Van belang is wanneer het recht op het verrekenen is ontstaan, is dat voor aanvang uitkering, u mag het behouden. Gemeenten denken vaak, alles is voor hen, maar dat is niet altijd waar. De stelling van gemeenten, maar wij hebben die inkomstenbelasting dit jaar afgedragen, dus een teruggave is voor de gemeente is al helemaal te kort door de bocht. Ten eerste draagt de gemeente de inkomstenbelasting niet af aan de belastingdienst, maar bent u daar verantwoordelijk voor. De gemeente is enkel inhoudingsplichtig en draagt uit die hoedanigheid de inkomstenbelasting af aan de belastingdienst. Dat er bij verrekenbaar verlies nagenoeg identieke bedragen worden verrekend waardoor u een teruggave krijgt, heeft er enkel mee te maken dat u nooit meer kan verrekenen dan u afdraagt in dat jaar.

Fiscaal genietingsmoment is de dag waarop u daadwerkelijk een bedrag aan inkomsten ontvangt op uw bankrekening.
Uw voorliggende voorziening uit werk, uitkering UWV komt binnen op 3 januari. Fiscaal behoort dat bedrag tot dat jaar.
Echter sommige gemeenten kijken naar de periode waarop de specificatie betrekking heeft en kon het nog wel eens volledig onterecht in mindering brengen op aanvullende bijstandsuitkering van het voorliggende fiscale jaar. Gevolgen voor Toeslagen en Kwijtscheldingen lijkt mij duidelijk.

Betaaldatum in de lopende maand en niet de opvolgende.

Schat uw gemeente uw verrekenbare inkomen. Dit is niet toegestaan. Doet uw gemeente dat wel en u heeft daar geen schriftelijke toestemming voor gegeven, dan volstaat een kort briefje aan de gemeente: Ik verzoek u te stoppen met het schatten van inkomen en dit te verrekenen met mijn uitkering. Heeft u wel toestemming gegeven, maar laat de uitvoering te wensen over, dan kunt u ook het verzoek indienen, dat uw gemeente stopt met het schatten van inkomen. Bij geen gehoor geven aan uw verzoek, maken wij voor u bezwaar.

Uw gemeente heeft geen beleid op het gebied van Ondernemen in de bijstand. Dat is overigens ook helemaal niet nodig, u mag kunt zich gerust inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Of u als ondernemer gezien wordt is aan de kvk en de belastingdienst. Geeft u wel uw inkomsten maandelijks door, onder de noemer Overige Inkomsten en vergeet niet een administratie bij te houden en uw inkomsten en uitgaven te vermelden op uw IB aangifte.

Uw gemeente heeft geen beleid op het gebied van Ondernemen en het ontbreekt aan coaching door professionals, wij bieden hierin ondersteuning, voor u en de gemeente, van idee naar beleid en uitvoering.

Uw gemeente trekt voorliggende voorziening, als Pre-pensioen, verkeerd af met negatieve gevolgen.

Uw gemeente scheld gemeentelijke belastingen niet kwijt, terwijl u een aanvullende uitkering heeft, naast ondernemen.

Uw gemeente vergeet de kostendelersnorm gehuwden, en keert te weinig uitkering uit.

Uw gemeente “vergeet” de reiskosten af te trekken van uw uitkering.

Uw gemeente ambtenaar past zelfstandig de spelregels aan, zonder zich te houden aan de gemeentelijke verordening en Participatiewet.

Uw gemeente manipuleert constant de briefdatums of verzenddatum op documenten. Door deze niet af te drukken op de beschikkingen.

Uw gemeente herstelt pas nadat u zelf actie onderneemt of erger juridische hulp inschakelt om vervolgens de handen in onschuld te wassen.

Uw gemeente verstrekt geen voorschot op de uitkering en verschuilt zich achter eigen regeltjes.

Uw gemeente schort de uitkering op. Detail op de 7e is brief verzonden aan cliënt, op vrijdag de 9e had iedereen zijn uitkering ontvangen, op zaterdag brief ontvangen, gevolg geen uitkering. Opschorting dus met terugwerkende kracht.

Welkom terug