Wil Roode
Adviseur voor F&T, onderzoeksmethodieken, strategieën en coaching

Wil Roode

Mijn ervaring als politieonderhandelaar zet ik in als adviseur bij Frankhuis & Twistvliet.
Politie-onderhandelaars doen een beroep op hun persoonlijke ervaring en intuitie, aangevuld met onderhandelingsprincipes uit andere disciplines zoals de klinische psychologie. Mijn ervaringen, ook als voormalig rechercheur met specialisatie in verhoortechnieken en coaching zet ik mijn kennis in als het gaat om menselijke processen, en de grondslagen van menselijke problemen en lijden.

Na mijn pensionering bij de politie ben ik mij gaan verdiepen in het Sociaal Domein en wat de oorzaken zijn hoe het komt dat mensen afhankelijk worden van de overheid en welke negatieve druk dit kan veroorzaken. Er is binnen gemeenten met name in de uitvoering van de Participatiewet sprake van diverse attitudes richting de klant. Dit kan zich op velerlei manieren uiten. Welke strategie hanteert jouw gemeente als het gaat om beïnvloeding om je aan het werk te helpen als je afhankelijk bent van een bijstandsuitkering. Of hanteert jouw gemeente het klassieke dwang en drang principe?

Het laatste decennia is er een omslag ontstaan om mensen met een uitkering neer te zetten te stigmatiseren en zijn er bestuurders die handig gebruik maken van media framing. Met als gevolg dat er een sterke neiging is ontstaan om het uitgangspunt ‘voor wat hoort wat’ in te zetten en de daarbij behorende bejegening.

Dit is een onbezoldigde functie

Adviseur voor F&T

Amstelveen
+31 6 36119677