Peter Kamp
financieel en juridisch adviseur

Peter Kamp

Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis & Twistvliet

Peter heeft o.a. als vakgebied de doelgroep, cliënten van het Sociaal Domein, door deze te ondersteunen met een gedegen financieel en juridische advies. Waarbij duidelijkheid en een goede informatie verstrekking aan cliënt van wezenlijk belang is, voor het maken van een strategisch plan van aanpak.

Door het ondersteunen van Durf47 kunnen nu ook cliëntenraden gebruik maken van deze juridische kennis en een gedegen advies uitbrengen aan Burgemeester & Wethouders. Ook als het gaat om ogenschijnlijk individuele gevallen, deze zijn namelijk meestal het puntje van de ijsberg.

Het verzorgen van (gast) trainingen aan gemeenten, cliëntenraden en politieke partijen.

Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met vele partners, welke cliënten vanuit het Sociaal Domein naar ons verwijzen.

Contacts

Ravelijnstraat 3 8043 PV Zwolle
06 – 45526711