Wettelijke kaders Cliëntenparticipatie

Wettelijke kaders Cliëntenparticipatie

De Wmo, Jeugdwet en Participatiewet verplichten de gemeenten om inwoners, waaronder specifiek cliënten en hun vertegenwoordigers, te betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan. De manier waarop u burgers betrekt staat wettelijk gezien vrij. Wat betreft de betrokkenheid bij ontwikkeling van het beleid verplicht geen van de drie genoemde wetten u tot het instellen…

Keuringsarts veranderde medisch rapport 'onder druk van gemeente'

Keuringsarts veranderde medisch rapport 'onder druk van gemeente'

Een keuringsarts zegt door de Gelderse gemeente Lingewaard gedwongen te zijn om een medisch rapport van een invalide vrouw aan te passen. In eerste instantie goed werd haar aanvraag voor enkele voorzieningen in huis goedgekeurd, maar op verzoek van de gemeente deed de arts enkele aanpassingen. De aanvraag werd afgewezen. Dat meldt Omroep Gelderland. Mevrouw…

Vroeg erbij met hulp bij schulden

Vroeg erbij met hulp bij schulden

Utrecht biedt nu in de hele stad vroegtijdig hulp aan inwoners met een huurachterstand. Samen met het Buurtteam worden maandelijks ruim 100 huisbezoeken afgelegd. In Ondiep gaat dit vanaf vandaag ook gebeuren bij een betaalachterstand op de zorgverzekering, energierekening, waterrekening of de gemeentelijke –en waterschapsbelastingen. Gister markeerden samenwerkende partijen de uitbreiding van de samenwerking tijdens…

Helft van de gemeenten helpt schuldenaren van de regen in de drup

Helft van de gemeenten helpt schuldenaren van de regen in de drup

Ongeveer de helft van de gemeenten geeft geen antwoord als gerechtsdeurwaarders vragen of een iemand met schulden zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening, zegt Wilbert van de Donk (voorzitter van beroepsvereniging KBvG) in het FD. De gerechtsdeurwaarders willen dat alle gemeenten inzage geven in de zogeheten Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH). Kosten bezoek verhaald op schuldenaar ‘Gerechtsdeurwaarders…